Pháp Luân Công hồng truyền khắp Việt nam

Pháp Luân Đại Pháp (Hay còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện bậc cao chiểu theo nguyên lý tối cao của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn

 

Video Pháp Luân Công tại Việt Nam

Shen Yun

Phục hồi văn hóa 5.000 năm Thần truyền (Chương trình nghệ thuật số 1 Thế giới do học viên Pháp Luân Công biểu diễn)

 

Pháp Luân Công hồng truyền khắp Thế giới

Pháp Luân Công được Đưa vào trường học