Những màn ảo thuật không tưởng của Criss Angel

Ảo thuật gia Criss Angel có lẽ không nhiều người lạ nữa rồi, đây là một trong những nhà ảo thuật bậc nhất thế giới. Anh đã thực hiện nhiều màn không thể tin nổi như nuốt đồng xu kiểu Criss Angel, đi trên nước, các thuật bay lượn, …