Những câu chuyện cảm động rơi nước mắt về tình người

Tình người luôn hiện hữu những lúc cần! Xung quanh chúng ta luôn có người tốt ! .Thiện lương là thứ vốn có tự nhiên của con người,ẩn chứa trong mỗi chúng ta

. Và chúng tôi tin rằng bạn cũng vậy.