Hài Sác Lô (Charlie Chaplin)

“Vua hề Sác-lô” (Charlie Chaplin) tên đầy đủ là Charles Spencer Chaplin, sinh ra ở London vào năm 1889. Không như những đứa trẻ khác, Chaplin có một tuổi thơ đầy bão tố.