Bí ẩn về người Khổng Lồ

Một sự kiện lịch sử, qua nhiều đời kể đi kể lại, sẽ biến thành truyền thuyết. Nhưng nó lại là lịch sử có thật trong quá khứ

Vì một lý do nào đó, nhiều chính phủ đang tìm mọi cách để giấu giếm sự thật về những người khổng lồ, thậm chí tiêu hủy bằng chứng về sự tồn tại của họ. Có lẽ các phát hiện này đối lập với quan niệm chung của thế giới, đối lập với học thuyết tiến hóa mà nhiều người vẫn tôn thờ (Người từ động vật tiến hóa thành [Tổ tiên Con người,Tổ của tổ là Động vật, súc vật] Quá Nhục luôn các Bác ạ)